Přijímací zkoušky

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky (i na stejnou školu, ale různé obory). V dalších kolech přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol.

Obory s talentovou zkouškou.
Konzervatoře. První kolo přijímacího řízení ke studiu na všech středních školách.

Další informace získají uchazeči na stránkách vybrané střední školy a na stránkách MŠMT.