KLÍČ pro komunikaci s osobou s autismem

Krátká verze
Jak se chovat k osobám s autismem, když se ocitnou v potížích a podlehnou panice? Jak těmto situacím předcházet?
1. Jednej předvídatelně Vyvarujte se situací, kdy se například - byť s těmi nejlepšími úmysly - dotknete ramene člověka s autismem, aniž by předem viděl, že se tak chystáte učinit.2. Plánuj Rozhodně se vyplatí, když předem popíšete, co se bude dít. Člověku s autismem to velmi pomůže v orientaci a snáze přečká i nepříjemný rozhovor.3. Nekřič Nikdy na člověka s autismem nekřičte ani nezvyšujte hlas, může to zablokovat komunikaci či vyvolat autistickou krizi. Mnoho lidí s autismem má mnohem citlivější sluch, než si dokážete představit.4. Ptej se jasně Formulujte otázky jednoduše a jasně, nejlépe aby bylo možno odpovídat ANO/NE, nepoužívejte příměry a nežertujte. Neklaďte více otázek najednou.5. Mluv jednoduše Nepokoušejte se oslnit člověka s autismem svou slovní zásobou. Je lepší mluvit pomalu a spíše v kratších větách a předat sdělení srozumitelně a bez odbíhání. Vyvarujte se řečnických otázek.6. Buď trpělivý Pokud člověk s autismem nereaguje na vyřčené, nemusí to znamenat, že odpovědět nechce. Pokud se dlouze rozmýšlí, nepobízejte ho, ale přeformulujte otázku.7. Rozumět a vědět Pokud rozumí a přesto se nevyjadřuje, pak je možné, že si v panice nedokáže rozmyslet odpověď. Nebojte se bez afektu zopakovat otázku - pomůžete mu tak se na odpověď soustředit.8. Jaký je den? Člověk v autistické krizi může mít zhoršenou orientaci v čase a prostoru - pomozte mu popsáním, co se dělo, děje a dít bude. Pokud váhá při chůzi, tak ho doprovoďte, přestože zná cestu.9. Omezuj pohled do očí Každý pohled do očí a zejména navázání očního kontaktu může vyvolat v člověku s autismem nejistotu nebo i paniku.10. Dej najevo pochopení Rozhodně neproděláte, když vyjádříte účast. Vyvarujte se ale frází, místo "To přejde" řekněte raději "Chci vám pomoci" - bude to srozumitelné a povede to k ujištění, že na to není sám."Pamatuj, že tvá slova jsou činem." (Antoine de Saint-Exupéry)