9.třída

Třídní učitelka: Mgr.Marcela Šimanová - marcela.simanova@novyrychnov.cz