8.třída

Třídní učitelka: Mgr.Marcela Šimanová marcela.simanova@novyrychnov.cz