2.třída

Třídní učitelka: Mgr.Martina Hlaváčková  martina.hlavackova@novyrychnov.cz