Informační schůzka rodičů budoucích prvňáků

Vážení rodiče,

ráda bych vás pozvala na informační schůzku související s nástupem vašeho dítěte do školy. Schůzka proběhne v úterý 22. června v 16 hodin ve škole (budu na vás čekat před školou).

S pozdravem

Mgr. Michaela Martínková


Vážení rodiče,

organizace výuky od 24.5.

1. stupeň - prezenční výuka pro všechny žáky 1.stupně

2. stupeň - prezenční výuka pro všechny žáky 2.stupně

Organizace dne:

- vyučování začíná v 7:30. Příchod žáků do školy v 7:15.

Žáci 1. až 9. třídy půjdou do své třídy, kde každé pondělí v 7:20 bude pod dohledem učitele provedeno samotestování žáků.

Žáci, kteří prodělali COVID se po dobu 90-ti dnů nemusí testovat, pokud rodiče doloží lékařské potvrzení o prodělané infekci. Pokud žák nebude přítomen v den testování, tak bude otestován ihned po příchodu do školy. V případě odmítnutí testování nebude žákům umožněna prezenční výuka.

- žáci, kteří navštěvují ranní družinu budou testováni v 7:20 ve své třídě

- na stránkách edu.cz (https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole) si můžete prohlédnout instruktážní video, jak bude testování probíhat. Aktuálně máme ve škole testy Singclean.

- na vyhodnocení testu se čeká cca 15 minut. Poté se zahajuje vyučování podle denního rozvrhu

- zákonný zástupce žáka 1., 2. a 3. třídy může být při testování svého dítěte přítomen

- v případě pozitivního testu bude žák izolován. Rodiče jsou povinni bezodkladně dítě vyzvednout. Škola vystaví potvrzení o pozitivním testu.

- obědy - všichni žáci, kteří mají prezenční výuku, jsou automaticky přihlášeni ke stravování

- odpolední družina bude v provozu do 16:00

Hygienické pokyny:

- žáci ani jiné osoby s příznaky onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit

- žáci budou mít povinně dvě chirurgické roušky nebo respirátory. Nemyslí se tím dvě na sobě, ale druhá rouška pro případ poškození. Nejsou povoleny látkové roušky.

- je vhodné minimalizovat velké shromažďování osob před školou

- při absenci žáka nemá škola povinnost zajišťovat distanční způsob vzdělávání

- po příchodu do školy se žák/ žákyně přezuje a ihned dezinfikuje ruce. Ruce budou dezinfikovány několikrát denně.

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je po prokazatelném upozornění zákonného zástupce důvodem k nevpuštění žáka do školy.

- z důvodu častého větrání a pobytu venku žádáme rodiče, aby své děti vybavili vhodným oblečením a obuví

Jsme rádi, že je dětem umožněn návrat do školy alespoň v této podobě. Budeme se snažit, abychom dodrželi všechna nutná opatření. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Vladimír Srb, ředitel školy

Vážení rodiče,

organizace výuky od 17.5.

1. stupeň - prezenční výuka pro všechny žáky 1.stupně

2. stupeň - prezenční výuka pro všechny žáky 7. a 9.třídy, 6. a 8. třída online výuka


Organizace dne:

- vyučování začíná v 7:30. Příchod žáků do školy v 7:15.

Žáci 1. až 5. třídy půjdou do své třídy, kde každé pondělí  v 7:20 bude pod dohledem učitele provedeno samotestování žáků.

Žáci 6. až 9. třídy půjdou do své třídy, kde každé pondělí a čtvrtek v 7:20 bude pod dohledem učitele provedeno samotestování žáků.  Žáci, kteří prodělali COVID se po dobu 90-ti dnů nemusí testovat, pokud rodiče doloží lékařské potvrzení o prodělané infekci. Pokud žák nebude přítomen v den testování, tak bude otestován ihned po příchodu do školy. V případě odmítnutí testování nebude žákům umožněna prezenční výuka.

- žáci, kteří navštěvují ranní družinu budou  testováni v 7:20 ve své třídě

- na stránkách edu.cz (https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole) si můžete prohlédnout instruktážní video, jak bude testování probíhat. Aktuálně máme ve škole testy Singclean.

- na vyhodnocení testu se čeká cca 15 minut. Poté se zahajuje vyučování podle denního rozvrhu

- zákonný zástupce žáka 1., 2. a 3. třídy může být při testování svého dítěte přítomen

- v případě pozitivního testu bude žák izolován. Rodiče jsou povinni bezodkladně dítě vyzvednout. Škola vystaví potvrzení o pozitivním testu.

- obědy - všichni žáci, kteří mají prezenční výuku, jsou automaticky přihlášeni ke stravování

- odpolední družina bude v provozu do 16:00

Hygienické pokyny:

- žáci ani jiné osoby s příznaky onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit

- žáci budou mít povinně dvě chirurgické roušky nebo respirátory. Nemyslí se tím dvě na sobě, ale druhá rouška pro případ poškození. Nejsou povoleny látkové roušky.

- je vhodné minimalizovat velké shromažďování osob před školou

- při absenci žáka nemá škola povinnost zajišťovat distanční způsob vzdělávání

- po příchodu do školy se žák/ žákyně přezuje a ihned dezinfikuje ruce. Ruce budou dezinfikovány několikrát denně.

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je po prokazatelném upozornění zákonného zástupce důvodem k nevpuštění žáka do školy.

- z důvodu častého větrání a pobytu venku žádáme rodiče, aby své děti vybavili vhodným oblečením a obuví

Jsme rádi, že je dětem umožněn návrat do školy alespoň v této podobě. Budeme se snažit, abychom dodrželi všechna nutná opatření. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Vladimír Srb, ředitel školy

Vážení rodiče,

MŠMT ČR vydalo režimová opatření k nástupu žáků 2.stupně do škol dne 10. 5. 2021. Naše škola spadá do skupiny škol, kde bude probíhat rotační výuka žáků 1.stupně i 2.stupně.

V týdnu (10. - 14. 5.) se prezenční výuka ve škole týká 2., 4., 6. a 8. třídy

V následujícím týdnu (17. - 21. 5.) jde o 1., 3., 5., 7. a 9. třídu.

Organizace dne:

- vyučování začíná v 7:30. Příchod žáků do školy v 7:15. Žáci půjdou do své třídy, kde každé pondělí a čtvrtek v 7:20 bude pod dohledem učitele provedeno samotestování žáků. Žáci, kteří prodělali COVID se po dobu 90-ti dnů nemusí testovat, pokud rodiče doloží lékařské potvrzení o prodělané infekci. Pokud žák nebude přítomen v den testování, tak bude otestován ihned po příchodu do školy. V případě odmítnutí testování nebude žákům umožněna prezenční výuka.

- žáci, kteří navštěvují ranní družinu budou před příchodem testováni v 9.třídě

- na stránkách edu.cz (https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole) si můžete prohlédnout instruktážní video, jak bude testování probíhat. Aktuálně máme ve škole testy Singclean.

- na vyhodnocení testu se čeká cca 15 minut. Poté se zahajuje vyučování podle denního rozvrhu

- zákonný zástupce žáka 1., 2. a 3. třídy může být při testování svého dítěte přítomen

- v případě pozitivního testu bude žák izolován. Rodiče jsou povinni bezodkladně dítě vyzvednout. Škola vystaví potvrzení o pozitivním testu.

- obědy - všichni žáci, kteří mají prezenční výuku, jsou automaticky přihlášeni ke stravování

- odpolední družina bude v provozu do 16:00

Hygienické pokyny:

- žáci ani jiné osoby s příznaky onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit

- žáci budou mít povinně dvě chirurgické roušky nebo respirátory. Nemyslí se tím dvě na sobě, ale druhá rouška pro případ poškození. Nejsou povoleny látkové roušky.

- je vhodné minimalizovat velké shromažďování osob před školou

- při absenci žáka nemá škola povinnost zajišťovat distanční způsob vzdělávání

- po příchodu do školy se žák/ žákyně přezuje a ihned dezinfikuje ruce. Ruce budou dezinfikovány několikrát denně.

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je po prokazatelném upozornění zákonného zástupce důvodem k nevpuštění žáka do školy.

- z důvodu častého větrání a pobytu venku žádáme rodiče, aby své děti vybavili vhodným oblečením a obuví

Jsme rádi, že je dětem umožněn návrat do školy alespoň v této podobě. Budeme se snažit, abychom dodrželi všechna nutná opatření. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Vladimír Srb, ředitel školy

Vážení rodiče,

MŠMT ČR vydalo režimová opatření k nástupu žáků do škol dne 12. 4. 2021. Naše škola spadá do skupiny škol, kde bude probíhat rotační výuka žáků 1.stupně.

V prvním týdnu (12. - 16. 4.) se prezenční výuka ve škole týká 2. a 4. třídy. V následujícím týdnu (19. - 23. 4.) jde o 1., 3. a 5. třídu. S největší pravděpodobností takto budou žáci rotovat až do konce června.

Organizace dne:

- vyučování začíná v 7:30. Příchod žáků do školy v 7:15. Žáci půjdou do své třídy, kde každé pondělí a čtvrtek v 7:20 bude pod dohledem učitele provedeno samotestování žáků. Žáci, kteří prodělali COVID se po dobu 90-ti dnů nemusí testovat, pokud rodiče doloží lékařské potvrzení o prodělané infekci. Pokud žák nebude přítomen v den testování, tak bude otestován ihned po příchodu do školy. V případě odmítnutí testování nebude žákům umožněna prezenční výuka.

- žáci, kteří navštěvují ranní družinu budou před příchodem testováni v 9.třídě

- na stránkách edu.cz (https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole) si můžete prohlédnout instruktážní video, jak bude testování probíhat

- na vyhodnocení testu se čeká cca 15 minut. Poté se zahajuje vyučování podle denního rozvrhu

- zákonný zástupce žáka 1., 2. a 3. třídy může být při testování svého dítěte přítomen

- v případě pozitivního testu bude žák izolován. Rodiče jsou povinni bezodkladně dítě vyzvednout. Škola vystaví potvrzení o pozitivním testu.

- obědy - všichni žáci, kteří mají prezenční výuku, jsou automaticky přihlášeni ke stravování

- odpolední družina bude v provozu do 16:00

Hygienické pokyny:

- žáci ani jiné osoby s příznaky onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit

- žáci budou mít povinně dvě chirurgické roušky nebo respirátory. Nemyslí se tím dvě na sobě, ale druhá rouška pro případ poškození. Nejsou povoleny látkové roušky.

- je vhodné minimalizovat velké shromažďování osob před školou

- při absenci žáka nemá škola povinnost zajišťovat distanční způsob vzdělávání

- po příchodu do školy se žák/ žákyně přezuje a ihned dezinfikuje ruce. Ruce budou dezinfikovány několikrát denně.

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je po prokazatelném upozornění zákonného zástupce důvodem k nevpuštění žáka do školy.

- z důvodu častého větrání a pobytu venku žádáme rodiče, aby své děti vybavili vhodným oblečením a obuví

Jsme rádi, že je dětem umožněn návrat do školy alespoň v této podobě. Budeme se snažit, abychom dodrželi všechna nutná opatření. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Vladimír Srb, ředitel školy

Od pondělí 1.3.2021 jsou školy uzavřené pro všechny žáky


Dle rozhodnutí vlády ČR s účinností od pondělí 1.3.2021 dochází k uzavření všech škol.

To znamená, že i na naší škole přecházejí 1. a 2. ročník na distanční vzdělávání, ostatní třídy v distanční výuce pokračují.

Informace k ošetřovnému

Vážení rodiče, v souvislosti s ošetřovným škola již nevyplňuje žádná potvrzení.

Veškeré informace naleznete na stránkách:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu


Známky za 1.pololetí, naleznete v aplikaci Bakaláři sekci klasifikace


Vážení rodiče,

od 4. 1. 2021 

žáci 1. a 2.třídy budou mít prezenční výuku

 žáci 3. - 9. ročníku budou mít online výuku stejným způsobem jako na podzim - pomocí stránek třídy a aplikace ZOOM.


Vážení rodiče,

jak již jistě víte, tak v pátek jdou děti naposledy v tomto roce do školy. Z rozhodnutí vlády jim začínají vánoční prázdniny.

Budeme se těšit na 4. ledna 2021, že se snad již všichni ve škole sejdeme a budeme už moci pracovat pravidelně a bez omezení.

Při střídání tříd začíná 8.třída a 6.+ 7. třída online výuka.

Přejeme krásný zbytek Adventu, pohodové Vánoce a hlavně hodně zdraví v novém roce 2021


Informace k provozu školní družiny od 30. 11. 2020 - doplněno 26.11.

 • Školní družina musí dodržovat homogenitu skupiny jako ve třídě. Skupiny musí odpovídat skupinám jednotlivých tříd. Není možné, aby školní družina obsahovala skupinu složenou z žáků z různých tříd. Z tohoto důvodu v době vládních omezení bude družina klasicky fungovat pro 1. a 2. třídu.
 • Pro 3. - 5. třídu bude zajištěn omezený provoz odpolední družiny do 13:30.
 • Od 6:30 bude žákům umožněn vstup do společných prostor školy, kde budou pod dozorem pedagogických pracovníků.

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

1. stupeň:

 • 1 a 2. třída pokračují ve stejném režimu jako nyní, vyučovací hodiny probíhají dle rozvrhu na půdě školy.
 • 3. - 5. třída zahajují svoji prezenční výuku od pondělí 30. 11., všechny ročníky se řídí podle svého standardního rozvrhu.
 • Stravování - všichni žáci mají obědy automaticky přihlášené od data 30. 11., pokud dojde k absenci žáka/žákyně, je nutné oběd v patřičný den nepřítomnosti odhlásit u vedoucí školní jídelny - paní Loskotové (tel. 565 392 383)
 • Školní družina musí dodržovat homogenitu skupiny jako ve třídě. Skupiny musí odpovídat skupinám jednotlivých tříd. Není možné, aby školní družina obsahovala skupinu složenou z žáků z různých tříd. Z tohoto důvodu v době vládních omezení bude družina fungovat pouze pro 1. a 2. třídu. Pro žáky 3. - 5. třídy bude zajištěna provizorně jen v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
 • Kroužky jsou nadále zakázané.
 • Žáci mají povinnost nosit roušku během celého pobytu ve škole, dodržovat hygienické návyky, dezinfikovat ruce.
 • Nadále jsou zakázány aktivity - zpěv a jakákoliv sportovní činnost.

2. stupeň:

Dne 30. 11. bude zahájena prezenční výuka pro žáky druhého stupně, ačkoliv jednotlivé ročníky se zde budou proměňovat. Jde o rotační systém výuky.

6. - 8. třída

 • V týdnu od 30. 11. bude prezenční výuka na půdě školy probíhat pro třídu 6. a 7., výuka 8. třídy pokračuje v tomto týdnu distančně.
 • V týdnu od 7. 12. Bude prezenční výuka na půdě školy probíhat pro třídu 8., výuka 6. a 7. třídy bude distanční.
 • Stravování - všichni žáci mají obědy automaticky přihlášené od data 30. 11., pokud dojde k absenci žáka/žákyně, je nutné oběd v patřičný den nepřítomnosti odhlásit u vedoucí školní jídelny - paní Loskotové (tel. 565 392 383)
 • Školní družina musí dodržovat homogenitu skupiny jako ve třídě. Skupiny musí odpovídat skupinám jednotlivých tříd. Není možné, aby školní družina obsahovala skupinu složenou z žáků z různých tříd. Z tohoto důvodu v době vládních omezení bude družina fungovat pouze pro 1. a 2. třídu.
 • Kroužky jsou nadále zakázané.
 • Žáci mají povinnost nosit roušku během celého pobytu ve škole, dodržovat hygienické návyky, dezinfikovat ruce.
 • Nadále jsou zakázány aktivity - zpěv a jakákoliv sportovní činnost.

9. třída

 • Dne 30. 11. bude zahájena prezenční výuka pro žáky 9. ročníku podle standardního rozvrhu.
 • Stravování - všichni žáci mají obědy automaticky přihlášené od data 30. 11., pokud dojde k absenci žáka/žákyně, je nutné oběd v patřičný den nepřítomnosti odhlásit u vedoucí školní jídelny - paní Loskotové (tel. 565 392 383)
 • Školní družina musí dodržovat homogenitu skupiny jako ve třídě. Skupiny musí odpovídat skupinám jednotlivých tříd. Není možné, aby školní družina obsahovala skupinu složenou z žáků z různých tříd. Z tohoto důvodu v době vládních omezení bude družina fungovat pouze pro 1. a 2. třídu.
 • Kroužky jsou nadále zakázané.
 • Žáci mají povinnost nosit roušku během celého pobytu ve škole, dodržovat hygienické návyky, dezinfikovat ruce.
 • Nadále jsou zakázány aktivity - zpěv a jakákoliv sportovní činnost.

Družina:

 • Školní družina musí dodržovat homogenitu skupiny jako ve třídě. Skupiny musí odpovídat skupinám jednotlivých tříd. Není možné, aby školní družina obsahovala skupinu složenou z žáků z různých tříd. Z tohoto důvodu v době vládních omezení bude družina fungovat pouze pro 1. a 2. třídu.
 • Pro žáky 3. - 5. třídy bude družina zajištěna provizorně třídními učiteli jen v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Od 18. 11. 2020 se obnovuje denní docházka žáků 1. a 2. třídy. Bližší informace naleznete na stránkách jednotlivých tříd. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Sada opatření pro školy - od 14. října do 1. listopadu 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

- provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

- provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

Výuka

Distanční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu hodin od 14. 10. do 23. 10. Veškeré učivo bude denně zveřejněno na webových stránkách a bude doplněno o on-line vyučování prostřednictvím programu ZOOM. Během distanční výuky bude pozastavena výuka Vv, Hv, Tv, Ov, Ev, Rv a pracovních činností. Účast na distanční výuce je povinná. Je zapotřebí denně plnit zadané úkoly. Pro komunikaci s vyučujícími využívejte komens v programu BAKALÁŘI nebo oficiální mailové adresy jednotlivých vyučujících, které jsou ve tvaru jméno.příjmení@novyrychnov.cz.

Školní jídelna

Žáci účastnící se distanční výuky mají nárok na dotované obědy. Oběd během distanční výuky je třeba objednat u vedoucí školní jídelny tel. 565 392 383. S ohledem na překotné zavádění nových opatření je na středu 14.10. připraven oběd: gulášová polévka, těstoviny s posypkou. Od 15.10. dle jídelního lístku. Oběd na středu 14. 10. objednávejte 14.10. mezi 6:00 - 8:00. Obědy na další dny, tj. od 15.10. - 23.10. objednávejte 14.10. do 12:00.

Výdej obědů do vlastní jídlonosičů bude probíhat v čase 11:30 - 12:00. Žáci budou vpuštěni do budovy školy spodním vchodem vedle cvičné kuchyňky. Dodržujte platná hygienická opatření, tj. povinnost dezinfikovat si ruce při vstupu do budovy, nosit roušku. Zákaz volného pohybu po škole.

Podzimní prázdniny

26. října a 27. října 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. - 30. října.

OČR

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/jak-na-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020


Sada opatření pro školy

od 12. října do 23. října 2020

Distanční výuka platí v týdnu od 12. 10. do 18. 10. pro 7. a 9. třídu, v týdnu od 19. 10. do 25. 10. pro 6. a 8. třídu.

Žáci účastnící se distanční výuky mají nárok na dotované obědy. Oběd během distanční výuky je třeba objednat u vedoucí školní jídelny tel. 565 392 383. Výdej obědů bude probíhat v čase 12:15 - 12:30. Žáci budou vpuštěni do budovy školy ve 12:15. Platí pro ně standardní režim, tj. povinnost dezinfikovat si ruce při vstupu do budovy, nosit roušku, přezouvat se.

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. - 30. října.


Vážení rodiče,

dle nařízení krajské hygienické stanice se od 5. října 2020

 

I. STUPEŇ ZŠ

• hudební výchova BEZ ZPĚVU
• tělesná výchova bez omezení

II. STUPEŇ ZŠ 

• hudební výchova BEZ ZPĚVU
• místo tělesné výchovy nesportovní aktivity venku/uvnitř


Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno na 25.září 2020.

Mgr. Vladimír Srb - ředitel školy

Vážení rodiče,

Krajská hygienická stanice, nařídila karanténu od 14.9. pro 5.třídu naší školy. Předpokládáme obnovení prezenční výuky ve středu 23.9. Opětovné nastoupení žáka do školy je podmíněno negativním výsledkem kontrolního testování.

Hygienická stanice Vás bude v nejbližší době kontaktovat.

Od úterý 15.9. nebudou rodiče žáků 5.třídy posílat tyto žáky do školy. Výuka bude probíhat pomocí stránek třídy a programu Bakaláři.

V Novém Rychnově 14.9.2020

Mgr.Vladimír Srb - ředitel školy

Vážení rodiče,

jistě jste z médií informováni o mimořádném nařízení ministerstva zdravotnictví, že ode dneška 10.9. musí všichni žáci nosit ochranné roušky ve všech vnitřních prostorách školy., tzn. při vstupu do školy, v šatnách, na chodbách, WC a v jídelně. Roušku mohou odložit ve třídě při výuce a jídelně při konzumaci jídla.

Žádáme Vás o vybavení svého dítě min. 2 ks roušek a o poučení Vašich dětí.

Předem všem rodičům děkujeme za pomoc a pochopení.

OPATŘENÍ K ORGANIZACI ČINNOSTI ŠKOLY

VE ŠK.ROCE 2020/21COVID 19


Provoz školy

 • Činnost školy bude probíhat od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Žáci budou používat roušky podle aktuální epidemiologické situace.
 • Škola nemá stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Vstup do školy bude žákům umožněn průběžně bez omezení.
 • Žáci se po příchodu nebudou zdržovat v šatnách. Po přezutí budou odcházet neprodleně do učeben podle platného rozvrhu.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách nebo odděleních školní družiny.
 • V případě krizových či mimořádných opatření může škola přejít na distanční formu výuky, která je pro žáky povinná. Výuka pak bude probíhat pomocí školních stránek tříd a programu Bakaláři a ZOOM.
 • Vstup do školy bude umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy.

Hygienická pravidla

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, na toaletách a u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý žák důkladně umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu bude opakovaně upozorňovat.
 • Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Větrání učeben se bude provádět pravidelně, opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovacích hodin.
 • V kmenových třídách má každý žák svůj vlastní ručník, který pravidelně vyměňuje. V ostatních třídách a na toaletách budou papírové ručníky na jedno použití.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci a zaměstnanci školy pohybují.
 • Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce ...). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid 19 u žáka

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).
 • V případě zpozorování příznaků respiračního onemocnění patrných již při příchodu žáka do školy, nebude žák vpuštěn do budovy školy, pokud bude přítomen jeho zákonný zástupce.
 • Pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a nebude přítomen zákonný zástupce žáka, bude tato skutečnost zákonnému zástupci neprodleně oznámena a zákonný zástupce bude vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy. Stejný postup bude uplatněn i při zjištění příznaků respiračního onemocnění v průběhu vyučování.
 • Do doby příchodu zákonného zástupce do školy, bude žák s příznaky respiračního onemocnění izolován od ostatních přítomných ve škole (žáků, zaměstnanců) v předem připravené samostatné místnosti pod dozorem. Po příchodu do školy zákonný zástupce dítě převezme dítě před budovou školy (vstup do šaten).
 • Upozornění: zákonný zástupce žáka je po převzetí dítěte povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li lékařskou zprávou, že netrpí infekční nemocí.

V Novém Rychnově dne 31. 08. 2020

Důležité informace:

 • Veškerá komunikace s rodiči bude probíhat přes školní, třídní webové stránky, email a Bakaláře. Prosím pravidelně tyto portály sledujte.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy.
 • Zkontrolujte, zda máte přístup na Bakaláře, pokud budete mít problém s přihlášením, kontaktujte třídního učitele.
 • V případě, že jste změnili telefonní číslo nebo emailovou adresu, změnu nahlašte třídnímu učiteli.
 • Prosím připomeňte doma dětem dodržování hygienických návyků (pravidelné mytí rukou, dostatečné odstupy). 
Školní jídelna - přihlášení ke stravování

Žáci , kteří mají zájem o obědy od 1.9. 2020 tak si je musí přihlásit nejpozději do 10:00 31.8.2020.

Zálohy z minulého roku jsou převedeny na školní rok 2020-2021.

1.září

oběd pro 1. stupeň od 9:30

oběd pro 2. stupeň od 10:00

Rozvrhy od 1.9.2020

..